אסף שילה, עו"ד

 
דף הבית >> מאמרים ופרסומים >> מי ישמור על השומרים

מי ישמור על השומרים?

המאמר פורסם באתר TheMarker

באחרונה ניתנה החלטה בבית הדין האזורי לעבודה, שפסקה סגנית הנשיא אורלי סלע, בבקשה לאישור תביעה ייצוגית שהגישו עורכי הדין גל ורם גורודיסקי בשם לקוחם, יגאל וירון. להחלטה זו חשיבות עצומה באשר לאפשרות (או חוסר האפשרות) המעשית של הגשת תביעה ייצוגית בבית הדין לעבודה.

התובע עבד כאיש אבטחה עבור הנתבעת (המעסיק). שכרו הסתכם ב-17.93 לשעה. על העסקתו של העובד בחברה חלים צווי הרחבה, שחייבו את המעסיק להפריש כספים לקרן פנסיה עבור עובדיו. המעביד לא עשה כן. מדובר ב-5,000 עובדים בעבר ובהווה השייכים לקבוצה עליה חלות אותן זכויות.

 
בעיני, המקרה הנדון הינו אחד המקרים המובהקים לשמם נועד המכשיר של תביעה ייצוגית. העובדות נשוא הבקשה לא היו שנויות במחלוקת. החברה המעבידה הודתה כי לא ביצעה את ההפרשות לפנסיה אשר היה עליה לבצע. בסיטואציה זו נדמה להיות מובן מאליו, כי בית הדין יורה אמנם לאותו מעביד להשלים לכל העובדים הזכאים את המגיע להם על פי דין.

אך בית הדין דחה את הבקשה לאישור התביעה כייצוגית. המשמעות המעשית של החלטה זו עגומה: היא נותנת גושפנקה למוסר תשלומים גרוע ולהתעמרות בעובדים. בית הדין פשוט שלח 5,000 עובדים "לרדוף" אחר אותו מעסיק בתביעות אישיות, מה שקרוב לוודאי יביא אותו לרווח משמעותי: בפועל, יצטרך לשלם הרבה פחות מחובתו על פי דין, מאחר שלא ייתבע לעשות כן על ידי כל חברי הקבוצה. אישור התביעה כייצוגית היה מונע מצב של "חוטא יוצא נשכר".

הנימוק העיקרי הראשון של בית הדין לדחות את הבקשה היה הקביעה, כי לא התקיים התנאי לאישור התביעה כייצוגית, הקבוע בחוק תובענות ייצוגיות, לפיו "התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה". בית הדין פרש את המונח "שאלות מהותיות" כ"סוגיות חדשניות, עקרוניות או סוגיות העומדות בבסיס משפט העבודה".

ניתן להעלות שתי תמיהות בקשר לכך: ראשית, ניתן להטיל ספק רב, אם כוונת החוק היא לסוגיות חדשניות או עקרוניות דווקא. בעיני, הכוונה ב"שאלות מהותיות" היא שהשאלות המשותפות הן משמעותיות, כאלה העומדות בלב המחלוקת הספציפית העומדת לדיון, וזאת להבדיל משאלות זניחות. מדוע יוגבל מתן סעד הולם, במיוחד ביחס למי שמתקשה לפנות לבית המשפט, מאחר ש"איתרע מזלו" ובעייתו פשוטה, אינה חדשנית, ואינה מעוררת דיון עקרוני?

שנית, ניתן להביע תמיהה, אם הימנעותו הברורה, חד משמעית ובלתי שנויה במחלוקת של מעביד להפריש סכומים לפנסיה עבור עובדיו אינה "סוגיה העומדת בבסיס משפט העבודה". האין חובת הציות להוראות דין מחייבות מהווה דווקא ראש ועיקר למשפט העבודה?

"הנימוק העיקרי השני לדחיית הבקשה היה כי זהותם של חברי הקבוצה ידועה מראש. משמעות עמדתו זו של בית הדין הינה העדר כל אפשרות להגיש תביעות ייצוגיות בבית הדין לעבודה. זו, כמובן, אינה עמדת המחוקק, אשר קבע מפורשות כי עילות תביעה בדיני עבודה ראויות להתברר בהליך של תביעה ייצוגית. נימוקים נוספים שנתן בית הדין לדחיית הבקשה חורגים מתחומה של רשימה זו, אולם כולם כאחד מצטרפים למסר בעייתי, לפיו גישתו של בית הדין לעבודה אינה נוחה מהגשת תביעות ייצוגיות בתחום.

עורכי הדין גורודיסקי הגישו ערעור על פסק הדין, ויהיה מעניין מאוד לראות מה תהיה התייחסותו של בית הדין הארצי לעבודה.

לייבסיטי - בניית אתרים